Kontakt

Nëse nuk keni gjetur të gjitha informacionet e nevojshme në faqen tonë të internetit, ju mund të përdorni këtë formular për të na dërguar një E-mail. Ju lutem zgjidhni nga drop-down menu sektorin përkatës që ju doni të kontaktoni.

E-mailet përpunohen brenda orarit zyrtar të punës.

Formular kontakti

Emërtimi

*Hapësirat obligative