Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Caktimi i takimit me qëllim aplikimin per vizë

aufgeklappter Tischkalender mit Kugelschreiber

Terminbuchung, © colourbox.de

Artikel

Informacione të përgjithshme:

Aplikuesit, që nuk kanë shtetësinë shqiptare dhe kërkojnë të qëndrojnë në Gjermani apo në zonën Schengen për një kohëzgjatje prej më pak se 90 ditësh, e rezervojnë datën dhe orën e aplikimit të tyre direkt përmes sistemit të caktimit të takimeve. Pas rezervimit në sistem do të merrni një konfirmim automatik me email.

VINI RE! Rregull i ri:
Të gjithë aplikuesit që synojnë një qëndrim afatgjatë me qëllim studimi në Gjermani dhe të cilët kanë një pranim nga Universiteti ose presin një të tillë në një kohë të shkurtër kanë mundësinë të përcaktojnë vetë takimin online në sistem. Pasi të jeni regjistruar në sistem do të merrni automatikisht një email me vërtetimin për takimin.

Të gjithë aplikuesit që synojnë qëndrime afatgjata në Gjermani (përvec studimeve) janë të lutur të regjistrohen në listen paraprake me qëllimin e synuar te qëndrimit në Gjermani:

- Kërkim i një vendi pune (Diplomë universitare - shih fletën e informacionit)
- Au Pair
- Punësim si kujdestar, punonjës i kujdesit shëndetësor dhe infermier (me çertifikatën e njohjes nga Gjermania)
- Punësim si personel kujdesi
- Formim profesional
- Karta blu
- Punësim sipas § 26 II
- Punonjës i kualifikuar sipas Ligjit për imigrimin e punonjësve të kualifikuar (FEG) (me çertifikatën e njohjes nga Gjermania)
- Bashkim familjar
- Qëndrim për kërkime shkencore
- Vit social vullnetar
- Shkollë
- I vetëpunësuar
- Kurs gjuhe

Pas regjistrimit në listën e takimeve do të merrni brenda 30 minutash një email të parë me një numër reference dhe të dhëna të tjera për procedurën.

Sapo të ketë takime të lira ju do të merrni njoftimin për takimin tuaj me email. Për shkak të kërkesës së madhe deri në caktimin e një takimi në kategori të caktuara mund të ketë kohë të gjata pritjeje. Në kategorinë e Punësimit sipas § 26 II të Urdhëresës për Punësim koha e pritjes shkon më shumë se një vit.

Aplikuesit, që nuk kanë lënë takim, do të kthehen mbrapsht. Secili prej aplikuesve duhet të ketë rezervuar një takim më vete, edhe fëmijët minorenë, për të cilët është aplikuar vizë për bashkim familjar.

Nëse paraqiteni jashtë takimit të konfirmuar më një qëllim të rremë qëndrimi si dhe në rast se paraqitet dokumentacion i paplotë, aplikuesit nuk do të lejohet të hynë në sektorin e vizave. Sillni me vete ju lutem domosdoshmërisht pashaportën e udhëtimit, të dhënat e të cilës keni hedhur në sistem gjatë regjistrimit. Verifikoni ju lutem dyfish, nëse jeni regjistruar siç duhet si dhe nëse keni dhënë adresën e saktë të emailit. Ambasada nuk mund të korigjojë të dhënat e hedhura në sistem.

Nëse e keni të pamundur të paraqiteni në datën dhe orën e caktuar, anulojeni atë në kohën e e duhur përmes link-ut të caktimit të takimeve, në mënyrë të tillë që takimi juaj t’u vihet në dispozicion  aplikuesve të tjerë. Takimet nuk mund të anulohen në të njëjtën ditë, kur duhet të realizohen, apo më pas.

Informacione të dobishme:

Regjistrimi për të caktuar një takim bëhet nga vetë aplikuesi dhe është pa kosto.  Në çështje vizash Ambasada nuk bashkëpunon as me agjensi udhëtimesh, as me kancelari avokatie apo me ofertues të tjerë shërbimesh private e komerciale; këta nuk gëzojnë asnjë lloj privilegji.

Nëse numri i pashaportës së paraqitur ditën e aplikimit nuk përputhet me atë që është hedhur në sistem gjatë rezervimit të takimit, atëherë aplikuesi nuk do të lejohet të hyjë në sektorin e vizave dhe do të duhet të aplikojë për një datë/orë të re.

Lutemi të mos pyesni lidhur me stadin e aplikimit tuaj. Në momentin që merrni një numër reference ju jeni i regjistruar në sistemin tonë. Ambasada do të përpiqet t’ju vërë në dispozicion takimin më të parë të mundshëm. Pyetjet tuaja nuk e përshpejtojnë këtë proces.

Lutemi të lexoni me kujdes informacionet për realizimin e regjistrimit! Ditën e takimit në Ambasadë sillni me vete një kopje të printuar të konfirmimit të takimit si dhe të gjitha dokumentat e nevojshëm (përfshirë fotokopjet). Informacione të mëtejshme mund të gjeni në fletët tona të informacionit.

Rezervo takimin:

Për të rezervuar një takim aplikimi për vizë Schengen  dhe për tu regjistruar për një takim aplikimi për vizë kombëtare klikoni ju lutem në link-un e mëposhtëm:

Sistemi i caktimit të datës së aplikimit - Ambasada Gjermane në Tiranë

nach oben