Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Shënim i rëndësishëm

Ambasada do të jetë e mbyllur për shkak të festës më dt. 30 Nëntor 2020!