Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Mbyllje e zyrës së vizave dhe pashaportave të Ambasadës Gjermane, deri në një njoftim të dytë

16.03.2020 -

Shënim i rëndësishëm

Stadi: 16.03.2020, ora 12:00


Nisur nga gjendja aktuale zyra e vizave dhe pashaportave të Ambasadës Gjermane në Tiranë do të vazhdojnë të mbeten të mbyllura për publikun deri në një njoftim të dytë. Kjo vlen edhe për çështje të tjera konsullore sikundër janë vërtetimet, legalizimet dhe lejet e kalimit të kufirit.

Të gjithë personat, që kanë një datë të konfirmuar aplikimi, i cili është i pamundur për shkak të mbylljes së Ambasadës, do të njoftohen automatikisht me email në momentin e duhur lidhur me datën e re të aplikimit. Jeni të lutur të verifikoni emailet, që ju mbërrijnë në SPAM.

Lutemi të hiqni dorë nga pyetjet individuale lidhur me datën e re të aplikimit, pasi kërkesa të tilla për fat të keq nuk mund të marrin përgjigje.

Për aplikimet e bëra deri më tani: Ambasada do të njoftojë  ata aplikues, pashaportat e të cilëve duhet të tërhiqen pas lëshimit të vizës përkatëse.

Në raste urgjente drejtojuni ju lutem Ambasadës  me email apo në rrugë telefonike. Qëndroni të informuar rredh gjendjes së mëtejshme përmes faqes sonë të internetit.