Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Rihapet Zyra e Vizave dhe Pasaportave!

Shënim i rëndësishëm

Stadi: 24.07.2020, ora 13:00


Zyra e Vizave dhe Pasaportave të Ambasadës Gjermane në Tiranë rifillon punën normalisht ditën e hënë, më 27.07.2020; Takimet e konfirmuara mund të mbahen. Aplikuesve, të cilët kanë pasur takim në periudhën kohore 20.07.2020 deri më 24.07.2020 do t’u konfirmohet një takim i ri.