Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacione rreth: Aplikimit për vizë, udhëtimeve hyrëse në Gjermani dhe rregullave të karantinës

22.01.2021 -

Këtu ju do të gjeni informacione rreth aplikimit për vizë dhe pajisjen me vizë të re.

1. Përpunimi i vizës dhe udhëtimi pa vizë

Aktualisht vizat mund të lëshohen vetëm nëse udhëtimi i synuar është absolutisht i domosdoshëm. Kur një udhëtim i domosdoshmëm mund të pranohet shpjegohet në gjermanisht, anglisht dhe frëngjisht në faqen e internetit të Ministrisë të Brendshme të Gjermanisë në seksionin "Koronavirus: Pyetje dhe Përgjigje" dhe nën "Kufizimet e udhëtimit / kontrollet kufitare":

Gjermanisht

Anglisht

Frëngjisht

2. Ripajisja me viza me procedurë të thjeshtuar

I. Vizat kombëtare (për qëndrime afatgjata;Viza-D)

Kufizimet ekzistuese të udhëtimeve mund të çojnë në pamundësinë e përdorimit të vizave kombëtare (brenda periudhës së vlefshmërisë së tyre) të lëshuara nga Ambasada Gjermane në Tiranë përpara se kufizimet e udhëtimeve të hynin në fuqi më 17.03.2020.

Meqenëse udhëtimi për disa kategori vizash është i mundur përsëri, mund të lëshohet një vizë e re kombëtare me kërkesë në një procedurë të thjeshtuar. Parakushti është që vetëm data e udhëtimit të ketë ndryshuar, por jo qëllimi ose vendi i qëndrimit.

Kjo nuk vlen për vizat që janë lëshuar për kategoritë "Punësim sipas Paragrafi 26 Kreu II" dhe për "Kërkimin e një vendi pune". Udhëtimi, për individët që i përkasin këtyre kategroive, është i pamundur deri në një njoftim të dytë.

Kërkesa e thjeshtuar për ripajisjen me vizë të re duhet të paraqitet në Ambasadën Gjermane në Tiranë deri më 31 Dhjetor 2020. Për këtë mund të përdoret formulari i kontaktit ose adresa e postës elektronike: visa@tira.diplo.de. Ndoshta mund të kërkohen dokumenta aktuale, të cilat vërtetojnë se kushtet që çuan në pajisjen me vizën fillestare janë ende të vlefshme. Një intervistë e re personale ose prenotim i takimit në këtë rast nuk janë të nevojshme.

II. Viza-Shengen (për qëndrime aftashkurtër deri në 90 ditë; Viza-C)

Aktualisht nuk është e mundur një procedurë e thjeshtuar për ripajisjen me viza Shengen (qëndrime deri në 90 ditë brenda 180 ditëve).

3. Kufizimet e udhëtimeve hyrëse

Për Gjermaninë, kufizimet e udhëtimit vlejnë për udhetimet hyrëse nga shumë shtete. Këto urdhëresa lëshohen nga Ministria Federale e Brendshme. Ju lutemi informohuni përpara udhëtimit tuaj në Ministrinë Federale të Brendshme për të zbuluar se cilat rregullore zbatohen për vendin nga i cili po udhëtoni në Gjermani.

Në parim, hyrja është e mundur nga:

  • Shtetet anëtare të BE-së
  • Shtetet antarë të marrveshjes të asocimit të Shengenit: Islanda, Norvegjia, Zvicra dhe Lihtenshtajni
  • Shtete të tjera nga të cilat hyrja bëhet e mundur për shkak të vlerësimit epidemiologjik të situatës nga BE (lista pozitive)

Hyrja nga shtetet e tjera (përfshirë Shqipërinë) është e mundur vetëm në raste përjashtimore. Parakushti është që të ekzistojë një doemosdoshmëri absolute.

4. Rregullorja e karantinës dhe testi Covid-19

Përhapja e COVID-19 sjell kufizime të mëtejshme të transportit ndërkombëtar ajror dhe tokësor si dhe ngarkesë të jetës publike. Rreziku, që ju të mos keni mundësi të realizoni udhëtimin tuaj drejt, përmes ose prej një vendi të caktuar aktualisht është i lartë për shumë destinacione kushtëzuar prej kufizimeve në rritje.

Duke nisur prej datës 24.01.2021 Shqipëria klasifikohet prej Republikës Federale të Gjermanisë si zonë me incidencë të lartë. Ministria e Jashtme Federale ka paralajmëruar ndër të tjera lidhur me udhëtimet jo domosdoshëmrisht të nevojshme në drejtim të Shqipërisë.

Lutemi të mbani në konsideratë, që duke nisur prej datës 24 janar 2021 keni detyrimin e testimit përpara hyrjes në Gjermani. Personat mbi gjashtë vjeç që udhëtojnë drejt Gjermanisë dhe që në dhjetë ditët e fundit përpara hyrjes në Gjermani kanë qëndruar në një zonë me incidencë të lartë (p.sh. në Shqipëri) duhet që në momentin e hyrjes në Gjermani të kenë me vete dokumentin që provon testimin negativ nga infeksioni me Corona Virus SARS-CoV-2 (test PCR ose Antigenesh) dhe ta paraqesin, nëse u kërkohet, si përpara autoriteteve ashtu edhe përpara agjencisë së udhëtimit përpara nisjes së tij. Lidhur me vlefshmërinë e testeve lexoni informacionet e Institutit Robert Koch: www.rki.de/covid-19-tests. Kjo rregullore vlen njësoj si për shtetas gjermanë, ashtu edhe ata të kombësive të tjera.

Në çdo rast testi nuk duhet të jetë bërë më herët se 48 orë përpara hyrjes në Gjermani (prej momentit të marrjes së materialit). Dokumenti me rezultatin e testimit duhet të jetë në formë të printuar ose elektronike në gjermanisht, anglisht ose frëngjisht. Rezultati i testimit duhet të ruhet për një periudhë të paktën dhjetë-ditore pas hyrjes në Gjermani.

Personat që udhëtojnë drejt Gjermanisë apo ata që kthehen në Gjermani nga Shqipëria kanë në çdo rast detyrimin e një karantine dhjetëditore. Informacione të mëtejshme mund të gjeni pranë Drejtorisë së Shëndetit në vend-qëndrimin tuaj në Gjermani.

Krahas kësaj duhet që përpara hyrjes në Gjermani të regjistroheni në mënyrë digjitale në adresën www.einreiseanmeldung.de dhe të mbani me vete dëshminë e këtij regjistrimi. Nëse për arsye teknike e keni të pamundur të regjistroheni përmes www.einreiseanmeldung.de mund të plotësoni këtu njoftimin zëvendësues për ta dorëzuar më pas.

Përgjithësisht vlen të thuhet, që rregullat e karantinimit në Gjermani vendosen nga landet federale. Lutemi të lexoni me vëmendje rregullat e karantinimit / testimit që vlejnë në landin federal të destinacionit tuaj; informacionet përaktëse mund t’i gjeni në faqen e internetit të ministrisë përkatëse të shëndetësisë apo administratat lokale. Për gjetjen e personave të duhur të kontaktit në drejtoritë rajonale të shëndetësisë mund të gjeni mbështetje në: https://tools.rki.de/plztool. Informacione të mëtejshme udhëtarët mund të gjejnë edhe në Faqen e Ministrisë Federale të Shëndetësisë.

Personat që udhëtojnë drejt Gjermanisë apo ata që kthehen në Gjermani nga Shqipëria duhet kësisoj të mbajnë parasysh tre kritere:

  • Hyrje vetëm me testim negativ
  • 10 ditë karatinë e detyruar në Gjermani
  • Regjistrimi i hyrjes (www.einreiseanmeldung.de)