Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Dëshmi penaliteti / Regjistri qëndror i të huajve (AZR)

Jemand zeigt mit dem Finger auf ein erweitertes Führungszeugnis

Führungszeugnis, © Stephan Jansen/dpa

Keni nevojë për një dëshmi penaliteti? Të gjitha informacionet e nevojshme mund të merren nga Zyra Federale e Drejtësisë në Linkun e mëposhtëm: www.bundesjustizamt.de

Keni qëndruar për një kohë në Gjermani dhe keni nevojë për një vërtetim nga Regjistri Qëndror i të Huajve? Të gjitha informacionet e mëtejshme mund ti gjeni pranë Zyrës Administrative Federale: www.bva.bund.de

Nëse dëshmia e penaliteti do i dorëzohet autoriteteve shqiptare, ajo duhet të apostilohet. Më shumë rreth kësaj procedure do të gjeni në rubrikën “Legalizimi dhe Apostille”.