Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Paga minimale për punësime që nga 01.03.2020

19.02.2020 -

Duke filluar nga 01.03.2020 do të vendoset paga vjetore minimale për punonjësit duke filluar nga mosha  45 vjeç.

Këta aplikues duhet të zotërojnë një kontratë punë me pagën mujore (brutto) minimale prej 3.877,50 Euro (vitim 2022), me qëllim që të marrin aprovimin nga Zyra e Punës në Gjermani.

Kjo është e vlefshme për të gjithë personat që aplikojnë për një vizë punësimi, që do të thotë, edhe për punonjësit e kualifikuar sipas Ligjit për emigrimin e punonjësve të kualifikuar edhe për punonjësit e pakualifikuar sipas Paragrafi 26 Kreu II i Ligjit për punësimin e të huajve.