Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Visa: Formularë & Fletë informacioni

Download

Download, © colourbox

Formularët e aplikimin për vizë

Këtu mund të gjeni formularët e aplikimit për vizë kombëtare mbi 90 ditë (për shtetasit shqiptarë) dhe vizë Shengen për qëndrime afatshkurtra në Gjermani apo në hapësirën Shengen (jo për shtetas shqiptarë).

Fletë informacioni

Këtu Ju do të gjeni fletëpalosje me informacione të ndryshme të ambasadës për procesin e pajisjes me vizë.

Jo për shtetas shqiptarë: