Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Visa: Formularë & Fletë informacioni

Download

Download, © colourbox

Formularët e aplikimin për vizë

Formularët për viza Schengen:
Aplikimi përmes VIDEX
Formular aplikimi për vizë shengen

Formularët për viza kombëtare:
Aplikimi përmes VIDEX
Formular aplikimi për vizë kombëtare

Fletë informacioni

Këtu Ju do të gjeni fletëpalosje me informacione të ndryshme të ambasadës për procesin e pajisjes me vizë.

Jo për shtetas shqiptarë: