Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Qendra e informacionit DIMAK mbi mundësitë e ligjshme për migracion

DIMAK

DIMAK, © DIMAK

Për shtetasit shqiptarë është e vështirë që të kenë shanse për t’u njohur si refugjatë në Gjermani, sepse ata vijnë nga një shtet i sigurt i origjinës. Ekzistojnë mundësi „legale“ për të shkuar në Gjermani dhe për të gjetur atje një punë. Për këtë qëllim DIMAK vë në dispozicion informacione. Ai këshillon për mundësi arsimimi dhe punësimi edhe në Shqipëri dhe ofron trajnime se si të aplikohet. Jo më pak i rëndësishëm është fakti që DIMAK shërben edhe si pikë kontakti për të kthyerit nga jashtë vendit. Ai vendos lidhje me institucione sociale dhe me programe për mbështetjen e ndërmarrjeve.

Facebook LINK - DIMAK Albania