Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Dogana

Zollabzeichen auf einer grünen Jacke

Deutsches Zollabzeichen, © Bundeszollverwaltung

04.12.2017 - Artikel

Deklarim i detyruar për një shumë parash kesh prej 10.000 euro ose më tepër gjatë një udhëtimi për në BE ose nga BE

Që nga data 15 korrik 2007 të gjithë personat që udhëtojnë për në vendet e BE-së ose nga vijnë nga vendet e BE-së me një shumë parash kesh prej 10.000 euro ose me tepër duhet ta deklarojnë këtë shumë pranë zyrës së doganës. Kjo masë i shërben luftës kundër pastrimit të parasë, terrorizmit dhe kriminalitetit si dhe do të kontribuojë në sigurinë dhe parandalimin e krimit në nivelin e BE-së.

Cdo lloj informacioni, njoftimi si dhe formularët për deklarim janë publikuar në faqen e internetit të Zyrës së Administratës Gjermane të Doganës. Të dhëna plotësuese gjeni edhe në faqen e internetit të Komisionit Europian.

Fletë informacioni mbi deklarimin e detyruar të parave kesh (gjermanisht)
Fletë informacioni mbi deklarimin e detyruar të parave kesh (anglisht)
Informacion i Ministrisë Federale të Financave mbi doganën
Komisioni Europian - Kontrolli i parave kesh
Broshura e BE-së(në gjuhë të ndryshme)

nach oben