Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vërtetimi i nënshkrimit, vërtetimi i kopjeve dhe certifikatave

Foto eines Stempels

Foto eines Stempels, © colourbox

20.08.2021 - Artikel

Vërtetimet e nënshkrimeve, konfirmimet e fotokopjeve, vërtetimet në çështje pensioni si dhe vërtetimet për kalim-kufiri

Kërkesat për vërtetimet e nënshkrimeve, konfirmimet e fotokopjeve, vërtetimet në çështje pensioni mund të dorëzohen në Ambasadën Gjermane (Hyrja e Sektorit 2 të Vizave, Rruga Otto von Habsburg, Tiranë) vetëm të hënë dhe të mërkurë nga ora 13:00 deri në orën 15:00. Vërtetimet për kalim-kufiri pranohen çdo ditë nga ora 08:00 deri në orën 10:00 (Hyrja e Sektorit 1 të Vizave, Godina e Ambasadës, Tiranë).
Lënia e një takimi nuk është e nevojshme.

Lutemi të sillni me vete pashaportën tuaj të udhëtimit ose kartën e identitetit.

Për konfirmimin e fotokopjeve lutemi të sillni me vete origjinalin e dokumentit përkatës si dhe kopjet për të cilat nevojitet konfirmimi, të renditura sipas rregullit origjinali + fotokopjet përkatëse. Kjo do të na lehtësonte procedurën.

Dokumentat shpërndahen të premteve nga ora 08:30 deri në orën 12:00.

Tarifat:
Vërtetim i thjeshtë nënshkrimi = 25,- Euro
Konfirmimet e fotokopjeve 1 – 10 faqe = 10,- Euro, për çdo faqe shtesë 1,- Euro

Udhëzim i rëndësishëm – Nga data 1 tetor 2021 hyjnë në fuqi tarifa të reja:

Vërtetim i thjeshtë nënshkrimi: Tarifë fikse për shënim vërtetimi (pavarësisht nga vlera e veprimit juridik): 56.43 € (në lekë), në rastin e deklaratës së emrit: 79.57 € (në lekë).
Konfirmimet e kopjes me origjinalin: Tarifë fikse për shënim konfirmimi (pavarësisht nga numri i faqeve): 24.61 € (në lekë)
Vërtetimet për çështjet e pensionit dhe vërtetimet për kalim kufiri janë pa pagesë.

Tarifat përcaktohen në euro. Ambasada mund të pranojë vlerën përkatëse në Lek përllogaritur me kursin e këmbimit ditën e kërkesës.

nach oben