Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Lista e mjekëve bashkëpunëtorë në Shqipëri

08.06.2021 - Artikel

Dr. Lorena Shtino
Tel: +355 4223 8651 // +355 68 258 8224
E-Mail: loshtino@yahoo.it
Gjuhët: shqip / anglisht / italisht
Specializimi: mjekësi e brendshme dhe e përgjithshme

Dr. Denis Gjika
Tel: +355 69 407 0755
E-Mail: denis.gjika@gmail.com
Gjuhët: shqip / anglisht / italisht / frëngjisht
Specializimi: gjinekologji, obstetrikë

Dr. Dritan Todhe
Tel: +355 4239 0000 // +355 69 206 8756
E-Mail: d.todhe@hygeia.al
Gjuhët: shqip / gjermanisht / anglisht
Specializimi: ortopedi

nach oben