Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Rezervimi i takimit me qëllim aplikimin për vizë

Feiertage

Feiertage, © dpa

16.10.2019 - Artikel

Vizë për qëndrim afatshkurtër (viza Shengen)

Aplikuesit joshqiptarë, të cilët synonjnë një qëndrim më të shkurtër se 90 ditë në Gjermani ose në zonën Shengen, rezervojnë takimin e tyre përmes sistemit të rezervimit të takimit. Pas rezervimit në sistem Ju do të merrni një E-mail automatik me konfirmimin e takimit tuaj.

Vizë për qëndrime afatgjata (vize kombëtare)

 Për studentët ambasada ka vënë në dispozicion mjaftueshëm takime, për tu rezervuar para fillimit të semestrit. Ju lutemi kontrolloni disponueshmërinë në sistemin e dhënies së takimeve. Ju lutemi, rezervoni takimin tuaj në kohën e duhur para fillimit të semestrit, të paktën 4 javë më herët.

Për aplikimet në kategorine  „kualifikim profesional“  ambasada do të  vëre në dispozicion, në periudha të herëpasherëshme kohore, mjaftueshem  takime të cilat mund të rezervohen vetë nga aplikuesi. Jeni të lutur të rezervoni takimin tuaj të paktën tre muaj para fillimit të kualifikimit profesional, në të kundërt aplikimi juaj nuk do të mund të përpunohet.

Infermierë dhe infermiere të kualifikuar, ju lutemi, regjistrohuni në sistem, pasi t‘a keni marrë dëshminë mbi lejen e ushtrimit të profesionit në Gjermani. Aplikuesit pa dëshminë e lejes së ushtrimit të profesionit, nuk do të pranohen në sektorin e vizave.

Profesionistët që përfitojnë nga ligji për emigrimin e punonjësve të kualifikuar, ju lutemi, regjistrohuni në sistem, pasi të keni marrë certifikatën gjermane për njohjen e diplomës tuaj, vërtetimin nga Gjermania për orët teorike dhe praktike, ose aprovimin nga Zyra e të Huajve. Aplikuesit, të cilët nuk plotësojnë kushtet e kërkuara nga ligji për emigrimin e punonjësve të kualifikuar, nuk do pranohen në sektorin e vizave.

Informacione të mëtejshme mbi ligjin për emigrimin e punonjësve të kualifikuar e gjeni këtu.

Të gjithë aplikuesit e tjerë, të cilët synojnë një qëndrim të gjatë në Gjermani (veç studimit), regjistrohuni ju lutem në listën e dëshiruar sipas qëllimit të qëndrimit tuaj në Gjermani. Ju lutemi, lexoni me kujdes informacionet gjatë procesit të regjistrimit. 

Udhëzime mbi procesin e regjistrimit

Përdorni adresën tuaj personale të Email-it dhe ruani me kujdes fjalëkalimet tuaja.
Ambasada nuk ndryshon të dhëna në sistemin e regjistrimit, nuk ndryshon as adresen tuaj të Email-it.

Për sigurinë Tuaj jeni të lutur të mos përdorni adresat e E-mailit të personave ndërmjetësues për të lënë takim. Nëse takimi do t’Ju humbasë për këtë arsye do të duhet të regjistroheni edhe njëhere për një takim të ri.

Për çdo aplikues jepet një takim i veçantë, edhe për fëmijët nën 18 vjeç, të cilët gjithashtu aplikojnë për bashkim familjar.

Për shkak të kërkesës së lartë, takimet do të jepen sipas radhës kronologjike të regjistrimit.

Menjëherë sapo të vendoset takimi juaj, ju do të merrni konfirmimin me E-mail. Nuk lejohet hyrja në ambjentet e ambasadës, nese ju paraqiteni pa u njoftuar, pa pasur një takim, nëse regjistroheni në kategorinë e gabuar, apo për të paraqitur dokumenta të paplota.

Ju lutemi, ditën e takimit sillni me vete pasaportën me të cilën jeni regjistruar në sistem. Në rast se ditën e aplikimit numri i pasaportës nuk është i njëjtë me numrin e passaportës që keni dhënë kur jeni regjistruar për takim, ju nuk do të lejoheni të hyni në sektorin e vizave dhe në këtë rast duhet të regjistroheni për një takim të ri.

Nëse ju, për arsye të ndryshme, nuk mund të paraqiteni ditën e takimit, ju lutemi, anulloni takimin menjëherë në linkun që keni në E-mail, me qëllim që takimi të jetë në dispozicion të aplikuesve të tjerë. Takimet nuk mund të anullohen ditën e aplikimit apo më pas.

Koha e pritjes për secilën kategori

Për shkak të kërkesës së madhe dhe pandemisë e cila ka bërë që të punojmë me numër të kufizuar aplikuesish deri në caktimin e një takimi në kategori të caktuara mund të ketë kohë të gjata pritjeje.

  • Punësimi sipas § 26 II të Urdhëresës për Punësim: Të gjitha regjistrimet para datës 01.01.2021 për caktimin e një takimi nuk do të merren më në konsiderate.
  • Bashkimi familjar : Koha e pritjes deri në caktimin e takimit është 9 muaj.
  • Vetëpunësim : Koha e pritjes deri në caktimin e takimit është 4 muaj.
  • Kërkim për një vend pune: Koha e pritjes deri në caktimin e takimit është mbi një vit.
  • Au-Pair: Koha e pritjes deri në caktimin e takimit është 7 muaj.
  • Kurse gjuhe : Koha e pritjes deri në caktimin e takimit është 8 muaj.
  • Frekuentim shkolle: Koha e pritjes deri në caktimin e takimit është 5 muaj.
  • Vit social vullnetar: Koha e pritjes deri në caktimin e takimit është 7 muaj.
  • Punësim i kualifikuar sipas ligjit për punonjësit e kualifikuar pa miratim paraprak të zyrës së punës: Koha e pritjes deri në caktimin e takimit është mbi një vit.

Në kategoritë që nuk janë përmëndur më sipër, koha e pritjes për dhënien e një takimi është mesatarisht katër muaj.

Rezervimi i takimit dhe regjistrimi

Nëse dëshironi në regjistroheni për një takim, ju lutem klikoni këtu:

Tema të tjera

nach oben