Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vizë për bashkim familjar

Père, mère, fille et fils devant un canapé

Une famille avec deux enfants, © Colourbox

14.11.2023 - Artikel

Udhëzime të përgjithshme

Si nënshtetas shqiptar, për tu bashkuar me një pjestar të familjes tuaj që jeton në Gjermani, ju keni nevojë për vizë. Viza ju lejon të hyni në shtetin gjerman dhe nëse plotësohen të gjitha kërkesat në Gjermani, ajo pasohet nga leja e qëndrimit që përputhet me qëllimin e qëndrimit tuaj atje.

Marrja e lejes së qëndrimit direkt në Gjermani nuk është e mundur.

Dhënia e takimit

Ju lutemi, regjistrohuni në sistemin e dhënies së takimeve me qëllim që t‘ju caktohet një takim për të aplikuar për vizë. Pa pasur një takim, ju nuk ju lejohet hyrja në sektorin e vizave. Informacionet për kohën e pritjes i gjeni këtu.

Formularët e aplikimit

Ju lutemi të sillni me vete në sektorin e vizave ditën e aplikimit, formularët e aplikimit të plotësuar dhe deklaratën shtesë.

Formulari i aplikimit

Deklarata shtesë

Procedura e aplikimit

Ambasada pranon vetëm aplikimet që plotësojnë dokumentacionin e plotë. Personat, të cilët ditën e takimit nuk paraqesin në sektorin e vizave të gjitha dokumentat e kërkuara nga ne dhe të listuara në fletën informuese, nuk do të pranohen.

Informacione më të detajuara për procedurën e aplikimit dhe kohëzgjatjen e përpunimit të dosjes i gjeni këtu.

Ju lutemi, kurseni pyetjet për gjendjen e aplikimit tuaj në 12 javët e para të aplikimit, pasi kohezgjatja e përpunimit të dosjes shkon deri në 3 muaj.

Fletë informuese për vizë për bashkim familjar

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit dhe përmbajuni saktësisht udhëzimeve. Në raste të veçanta, gjatë aplikimit apo procedurës së vizës, mund të kërkohen…

Aplikim për vizë me qëllim lidhje martese ose bashkëjetesë të regjistruar me qëndrim të vazhdueshëm   

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit dhe përmbajuni saktësisht udhëzimeve. Në raste të veçanta, gjatë aplikimit apo procedurës së vizës, mund të kërkohen…

Aplikim për vizë me qëllim tërheqjen e bashkëshortit/es  ose partnerit /es

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit dhe përmbajuni saktësisht udhëzimeve. Në raste të veçanta, gjatë aplikimit apo procedurës së vizës, mund të kërkohen…

Aplikim për vizë me qëllim tërheqjen e një fëmije minoren

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit dhe përmbajuni saktësisht udhëzimeve. Në raste të veçanta, gjatë aplikimit apo procedurës së vizës, mund të kërkohen…

Aplikim për vizë me qëllim tërheqjen e një fëmije minoren gjerman (të palindur)

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit si dhe përmbajuni saktësisht udhëzimeve. Aplikimet e plotësuara në mënyrë të  mangët apo dokumentacioni  i paplotë mund të…

Aplikim për vizë me qëllim tërheqjen e prindërve nga fëmijët apo familjarë të tjerë në moshë të rritur

Lutemi të lexoni me kujdes këtë fletë-informacioni dhe formularin e aplikimit si dhe përmbajuni saktësisht udhëzimeve. Aplikimet e plotësuara në mënyrë të  mangët apo dokumentacioni  i paplotë mund të…

Tërheqja e prindërve nga punonjësit e kualifikuar me leje qëndrimi duke filluar nga 1 mars 2024

Gjatë aplikimit për vizë për një tërësi qëllimesh të ndryshme (ndër të tjera për tëheqjen e bashkëshortit/es, të fëmijës nisur nga 16 vjec, punësim në profesione të mjekësisë, Au-Pair) aplikuesit duhet…

Dëshmi për njohuri gjuhësore në rast aplikimi për vizë

Në momentin e lëshimit të vizës kombëtare është e mjaftueshme të paraqitet dëshmia e një siguracioni shëndetësor gjatë udhëtimit sipas kritereve të mëposhtme të  Schengen-it:Polica e sigurisë duhet të…

Dëshmi për siguracion shëndetësor të mjaftueshëm në rast vizash kombëtare

Bashkimi është i mundur për gjyshërit, prindërit, fëmijët dhe nipërit e mbesat e një shtetasi/eje nga BE / KEE, bashkëshortin/en e një shtetasi/eje nga BE / KEE, dhe për gjyshërit, prindërit, fëmijët…

Fletë informacioni për bashkimin me një shtetas/e të BE apo të një shteti nga KEE (nuk vlen për rastin e bashkimit me një shtetas/e gjerman/e)

nach oben