Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Legalizimi dhe Apostile

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

01.12.2017 -

Shënim i rëndësishëm

Që prej datës 09. dhjetor 2016 DOKUMENTAT SHQIPTARE NUK KANË NEVOJË TË LEGALIZOHEN NGA AMBASADA GJERMANE

Republika Federale e Gjermanisë ka tërhequr kundërshtimin e vet për aderimin e Shqipërisë në Konventën e Hagës për vulën Apostile. Konventa e Hagës për vulën Apostile mes Republikës Federale të Gjermanisë dhe Republikës së Shqipërisë hyn në fuqi në datën 9 dhjetor 2016.

Kjo do të thotë që prej këtij momenti për jurisdiksionin gjerman nuk nevojitet më legalizimi i çertifikatave shqiptare, por mjafton vula përkatëse Apostile, lëshuar nga Ministria e Jashtme Shqiptare.

Për këtë arsye Ambasada nuk do të pranojë më dokumenta shqiptare për legalizim.

Nga ana tjetër kjo do të thotë gjithashtu, që edhe për çertifikatat gjermane në jurisdiksionin shqiptar tanimë nuk nevojitet më legalizimi (përmes Ambasadës Shqiptare në Berlin) por vetëm vula Apostile.

Tiranë, janar 2017

Link: Certifying documents - Auswärtiges Amt Berlin