Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Legalizimi dhe Apostile

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Shënim i rëndësishëm

Dokumentat shqiptare nuk kanë nevojë për legalizim nga Ambasada Gjermane që prej datës 09. dhjetor 2016

Republika Federale e Gjermanisë ka tërhequr kundërshtimin e vet për aderimin e Shqipërisë në Konventën e Hagës për vulën Apostile, kështu me datë 9 dhjetor 2016 hyri në fuqi konventa e Hagës për vulën Apostile mes Republikës Federale të Gjermanisë dhe Republikës së Shqipërisë.

Kjo do të thotë që prej këtij momenti për jurisdiksionin gjerman nuk nevojitet më legalizimi i çertifikatave shqiptare, por mjafton vula përkatëse Apostile, lëshuar nga Ministria e Jashtme Shqiptare. Informacione të mëtejshme mund të gjeni në faqen: https://punetejashtme.gov.al/al/sherbime-dhe-mundesi/info-per-te-huajt/legalizimi-dhe-apostilimi-i-dokumenteve1618221692

Dokumentat e apostiluara kanë vlefshmëri të pakufizuar për jurisdiksionin gjerman.

Për këtë arsye Ambasada nuk pranon më dokumenta shqiptare për legalizim.

Nga ana tjetër kjo do të thotë gjithashtu, që edhe për çertifikatat gjermane në jurisdiksionin shqiptar tanimë nuk nevojitet më legalizimi (përmes Ambasadës Shqiptare në Berlin) por vetëm vula Apostile.

Tiranë, janar 2019