Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Lista e avokatëve, mjekëve dhe përkthyesve

Adressbuch

Ein Adressbuch am Mittwoch (23.01.2008) auf der Messe Paperworld in Frankfurt am Main. Foto: Frank May +++(c) dpa - Report+++, © picure-alliance/ dpa

Lista e avokatëve të Ambasadës Gjermane në Tiranë

Detajet në listën e avokatëve bazohen në informacionin në dispozicion të Ambasadës në kohën e formulimit. Informacionet dhe në veçanti emertimi i avokatëve nuk janë të detyrueshme dhe pa garanci. Në rast angazhimi, klienti duhet të paguajë vetë të gjitha shpenzimet dhe tarifat.

Lista e avokatëve (Qershor 2016)

Lista e mjekëve bashkëpunëtorë në Shqipëri

Lista e mjekëve me të cilët bashkëpunon Ambasada është renditur në mënyrë alfabetike. Ajo nuk i liston të gjithë mjekët lokalë, por është një përzgjedhje e atyre mjekëve që njihen nga Ambasada. Lista bazohet në informacionin në dispozicion të Ambasadës në kohën e formulimit. Të gjitha informatat dhe në veçanti emërtimi e mjekëve nuk janë të detyrueshme dhe nuk kanë garanci. Në rast angazhimi të një mjeku, vetë klientët ose pacientët janë përgjegjës për rimbursimin e shpenzimeve. Kërkesa për rimbursim nga Ambasada ose Ministria Federale e Punëve të Jashtme nuk mund të shqyrtohen.

Lista e mjekëve në Shqipëri (04.2019)

Lista e përkthyesve të gjuhës gjermane të njohur nga Ministria e Drejtësisë e Republikës së Shqipërisë

Të dhënat në Listën e Përkthyesve mbështeten në të dhënat që Ambasada disponon në momentin e përpilimit të këtij informacioni. Ambasada nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për saktësinë e të dhënave, në mënyrë të veçantë për emrat e përkthyesve. Të gjitha shpenzimet dhe tarifat e porosive për përkthim do të mbahen nga klienti. Listën e plotë të të gjithë përkthyesve të miratuar nga Ministria e Drejtësisë e gjeni në faqen përkatëse të internetit:

Lista e plotë e të gjithë përkthyesve të miratuar nga Ministria e Drejtësisë
Lista e përkthyesve zyrtarë të gjuhës gjermane (Ministria e Drejtësisë)