Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vërtetimi i nënshkrimit dhe vërtetimi i kopjeve

Foto eines Stempels

Foto eines Stempels, © colourbox

15.12.2020 -

Vërtetimi i nënshkrimit dhe vërtetimi i kopjeve mund të bëhen në ambasadë vetëm të hënave dhe të mërkurave nga ora 13:30 deri në orën 15:00.
Nuk është e  nevojshme për këtë qëllim të lini një takim paraprakisht.

Tarifat:
Vërtetim i thjeshtë i nënshkrimit = 25, - Euro
Kopjet e çertifikuara 1 - 10 faqe = 10 EUR, për secilën faqe shtesë 1 EUR

Tarifat:
Pagesa caktohet në euro. Ambasada pranon tarifën në lekë në ditën e aplikimit.