Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Gjermania zgjeron dhe thjeshton aksesin në tregun e punës

19.03.2024 -
Employees with different professions
Employees with different professions© colourbox.de

Duke u mbështetur në Ligjin për Migracionin e Fuqisë Punëtore të Kualifikuar, i cili ka hyrë në fuqi në 1 mars 2020, tanimë mundësitë e punëmarrësve/eve të kualifikuar që vinë në Gjermani  nga shtete jashtë BE-së për qëllime punësimi, do të zgjerohen dhe në shumë raste procedura e lëshimit të vizës do të jetë më e thjeshtë.

Ligji i ri përbëhet nga disa pjesë. Rregullat do të hynë në fuqi gradualisht deri në datën 1 qershor 2024. Këtu do të gjeni një përmbledhje të secilës prej risive: https://www.make-it-in-germany.com/en/visa-residence/skilled-immigration-act

Përpara se të aplikoni për vizë si fuqi punëore e kualifikuar personat e interesuar duhet të kenë marrë njohjen zyrtare të kualifikimit të tyre profesional. Kjo bëhet përmes zyrave kompetente në Gjermani. Informacione lidhur me procedurën mund të gjeni në www.anerkennung-in-deutschland.de. Punonjësit e kualifikuar që kanë interes duhet të aktivizojnë procedurën në një moment të hershëm.

Informacione të mëtejshme gjeni këtu:

Zbulo me shume

Compass
Visa Navigator© Colourbox

Which visa do I need for Germany?

I want to travel to Germany as a tourist, on business, for my studies, to work, or to join family members who live there.

Which visa should I apply for?

The official online platform for qualified professionals, students and academics wanting to live and work in Germany.

Make it in Germany

The German Embassy in your home country offers plenty of information about where you can learn German in your country:

Webseiten der Auslandsvertretungen