Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ndihma në rast urgjence për qytetarët Gjermanë

Rettungsring an einer Wand

Rettungsring, © colourbox.de

Shërbimi i dëzhurnit

Numra të rëndësishëm në rast urgjence

Këtu mund të gjeni një përzgjedhje të numrave të rëndësishëm për një rast urgjent në Shqipëri.

Linja ndërkombëtare e emergjencës:112
Ambulanca:127 ose +355 4 2222235
Zjarrfikset:128 ose +355 4 2223333
Policia:129 ose +355 4 2226801
Komisariatet - Policia e Tiranës:Webseite
Policia Rrugore: 126 ose +355 4 2234875
Nr. emergjencave në QSUT “Nënë Tereza”:+355 4 2362 630
+355 4 2349 361
Materniteti "Mbreteresha Geraldine"+355 4 2222 609
Aeroporti “Nënë Tereza” në Rinas:+355 4 2381 600
Policia në portet detare në Shqipëri:
Durres: +355 52 223115 / +355 (0) 69 41 10255
Vlore: +355 33 409700 / +355 (0) 69 41 10256
(Numri Blu) për emergjenca detare:125

Si mund të telefononi nga Gjermania?

a) një numër fiks në Shqipëri
- në fillim prefiksi i Shqipërisë (00355), më pas ai i Tiranës (4) dhe në fund numri 7-shifror.

b) një numër celulari në Shqipëri
në fillim prefiksi i Shqipërisë (00355), më pas;
prefiksi i Telekom (68)
prefiksi i Vodafone (69)
prefiksi i Eagle (67)
dhe në fund numri 7-shifror.

Informacionet e mësipërme mund të ndryshojnë gjatë kohës dhe për këtë arsye nuk jepet asnjë garanci.

Lista e mjekëve me të cilët bashkëpunon Ambasada është renditur në mënyrë alfabetike. Ajo nuk i liston të gjithë mjekët lokalë, por është një përzgjedhje e atyre mjekëve që njihen nga Ambasada. Lista bazohet në informacionin në dispozicion të Ambasadës në kohën e formulimit. Të gjitha informatat dhe në veçanti emërtimi e mjekëve nuk janë të detyrueshme dhe nuk kanë garanci. Në rast angazhimi të një mjeku, vetë klientët ose pacientët janë përgjegjës për rimbursimin e shpenzimeve. Kërkesa për rimbursim nga Ambasada ose Ministria Federale e Punëve të Jashtme nuk mund të shqyrtohen.

Lista e mjekëve në Shqipëri (04.2019)

Të dhënat në Listën e Përkthyesve mbështeten në të dhënat që Ambasada disponon në momentin e përpilimit të këtij informacioni. Ambasada nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për saktësinë e të dhënave, në mënyrë të veçantë për emrat e përkthyesve. Të gjitha shpenzimet dhe tarifat e porosive për përkthim do të mbahen nga klienti. Listën e plotë të të gjithë përkthyesve të miratuar nga Ministria e Drejtësisë e gjeni në faqen përkatëse të internetit:

Lista e plotë e të gjithë përkthyesve të miratuar nga Ministria e Drejtësisë
Lista e përkthyesve zyrtarë të gjuhës gjermane (Ministria e Drejtësisë)

Detajet në listën e avokatëve bazohen në informacionin në dispozicion të Ambasadës në kohën e formulimit. Informacionet dhe në veçanti emertimi i avokatëve nuk janë të detyrueshme dhe pa garanci. Në rast angazhimi, klienti duhet të paguajë vetë të gjitha shpenzimet dhe tarifat.

Lista e avokatëve (Janar 2020)

Adresa, oraret e punës dhe mundësi kontakti me Ambasadën Gjermane

Emërtimi:

Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë

Udhëheqësja/i:

Peter Zingraf, Ambasador i Jashtëzakonshme dhe Fuqiplotë

Vendi:

Tiranë

Kodi postar:

1001

Telefoni:

+355 (0) 4 2274 505

Fax:

+355 (0) 4 2232 050

Për më shumë shihni deklaratën tonë mbi privatësinë!

Adresa postare:

Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë, Rruga Skënderbej, Nr. 8, Tiranë, Shqipëri

Adresa e rrugës:

Rruga Skënderbej, Nr. 8, Tiranë

Shteti:

Shqipëri

Orari i punës:

Zyra e Çështjeve Ligjore dhe sektori i Vizave:
E hënë - E enjte: 08:15 - 12:00 dhe 14:00 - 15:45
E premte: 08:15 – 12:00

Oraret e pritjes të vizitorëve në përgjithësi:
08:00 – 12:00 (Për raste të tjera pasi të jetë lënë takim.)

Departamentet:

Kontakti me sektorin e vizave:
Tel.: +355 (0) 4 2290 638
Hënë - Mërkurë - Premte: ora 9:00 deri 11:00
Martë - Enjte: ora 14:00 deri 16:00

Uebfaqja:

http://www.tirana.diplo.de

E-maili:

info@tirana.diplo.de

Kontakt me Ambasadën Gjermane