Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ndalim hyrjeje për Gjermaninë apo një vend tjetër të Schengen-it

STOP kein Zutritt

STOP kein Zutritt, © colourbox

28.05.2018 -

Shënim i rëndësishëm

Për shfuqizimin e masës së ndalim-hyrjes lidhuni me zyrën, që ka lëshuar urdhrin dhe ka nxjerrë njoftimin në Gjermani.

AMBASADA NUK mund të ndihmojë në këtë rast.

Kërkesën tuaj mund t’ia përcillni edhe Regjistrit Qendror për të Huajt (AZR) pranë Zyrës Administrative Federale: www.bva.bund.de