Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vizë për studime

Aerial view of lecture theatre with students

Studying in Germany, lecture theatre, © Colourbox

15.11.2019 -

Udhëzime të përgjithshme

Si nënshtetas shqiptarë, ju keni nevojë për një vizë, nëse qëllimi juaj është të studjoni në Gjermani, për një periudhë më të gjatë se 90 ditë. Viza ju lejon të hyni në shtetin gjerman dhe nëse plotësohen të gjitha kërkesat në Gjermani ajo pasohet nga leja e qëndrimit që korrespondon me qëllimin e qëndrimit tuaj atje.

Marrja e lejes së qëndrimit direkt në Gjermani nuk është e mundur.

Tek kategoria e Studimit bëjnë pjesë:

  • Formim profesional/ Praktikë
  • Vit vullnetar social
  • Frekuentimi i shkollës
  • Kurse gjuhe
  • Studim

Ju lutemi, merrni parasysh kriteret në fletët tona informuese mbi njohuritë e gjuhës që kërkohen. Për aplikimin do të pranohen vetëm çertifikata gjuhe të njohura.

Dhënia e takimit

Ju lutemi, regjistrohuni në sistemin e dhënies së takimeve me qëllim që t‘ju caktohet një takim për të aplikuar për vizë. Studentët, të cilët kanë një fletë pranimi të vlefshme nga një universitet gjerman, janë të lutur të rezervojnë direkt një takim në sistemin tonë. Informacionet për kohën e pritjes i gjeni këtu.

Formularët e aplikimit

Ju lutemi, sillni me vete në sektorin e vizave ditën e aplikimit, formularët e aplikimit të plotësuar si dhe deklaratën shtesë.

Formulari i aplikimit

Deklarata shtesë

Procedura e aplikimit

Në aplikimet për vizë me qëllime studimi, ambasada pranon vetëm aplikimet që plotësojnë dokumentacionin e plotë. Personat, të cilët ditën e takimit nuk paraqesin në sektorin e vizave të gjitha dokumentat e kërkuara nga ne dhe të listuara në fletën informuese, nuk do të pranohen dhe duhet të regjistrohen për një takim të ri.

Informacione më të detajuara për procedurën e aplikimit dhe kohëzgjatjen e përpunimit të dosjes i gjeni këtu.

Ju lutemi, kurseni pyetjet për gjendjen e aplikimit tuaj në 12 javët e para të aplikimit, pasi kohëzgjatja e përpunimit të dosjes shkon deri në 3 muaj.

Fletë informuese për vizë me qëllime studimi

Me një llogari bankare të bllokuar ju mund të vërtetoni mjete të mjaftueshme financiare në procesin e aplikimit për vizë.

Hapja e një llogarie bankare të bllokuar