Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacione për udhëtarët në lidhje me situatën aktuale të Covid19

Ankunftsflughafen: beleuchtetes Hinweisschild Arrival

Einreise nach Deutschland, © Colourbox

Rregullat e hyrjes në Shqipëri dhe Gjermani

Që nga data 01 maj 2022, të gjitha kufizimet e COVID-19 për hyrjen në Shqipëri janë hequr përkohësisht. Për të hyrë në Shqipëri nuk është më e nevojshme paraqitja e një dëshmie vaksinimi, shërimi apo testimi.
Rregulloret e hyrjes ndryshojnë shpesh sipas situatës së pandemisë. Ju lutemi të merrni informacione shtesë nga burimet zyrtare në Shqipëri. Vetëm ata mund të japin informacion të saktë.

Që nga data 11 qershor 2022, janë hequr përkohësisht të gjitha kufizimet e COVID-19 për udhëtimet hyrëse drejt Gjermanisë. Që prej këtij momenti udhëtimet hyrëse nga Shqipëria drejt Gjermanisë janë sërish të lejueshme për të gjitha qëllimet (edhe për turizëm dhe vizita). Për udhëtimet hyrëse drejt Gjermanisë nuk është më e nevojshme paraqitja e një dëshmie vaksinimi, shërimi apo testimi.