Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bashkëpunimi me Qendrën e Pranimit të Vizave TLScontact

Erfassung von Fingerabdrücken für Visum

Erfassung von Fingerabdrücken für Visum, © colourbox

13.03.2023 -

Aplikimet sipas rregullores së Ballkanit Perëndimor mund të bëhen vetëm personalisht në Qendrën e Pranimit të Vizave. 

Aplikimet sipas rregullores së Ballkanit Perëndimor mund të bëhen vetëm personalisht në Qendrën e Pranimit të Vizave TLScontact.  Megjithatë, regjistrimi i takimit dhe shorti do të vazhdojnë të kryhen ekskluzivisht duke përdorur procedurën e përshkruar në faqen tonë të internetit.

TLScontact do të bëjë të mundur një takim me aplikantët e zgjedhur me telefon dhe email për të dorëzuar aplikimet e tyre në Qendrën e Pranimit të Vizave.

TLS kontakt
Qendra Tregtare Evropiane,
kati 12,
Bulevardi: Bajram Curri - Prapa Qendrës Kulturore Kombëtare (piramida).

Aplikimi është i mundur vetëm me takim.  Ju lutemi sillni sa më poshtë në takim:

Aplikimi në qendrën e pranimit të vizave është me pagesë.  Përveç tarifës së vizës, e cila ngarkohet nga seksioni i vizave për përpunimin e aplikimit tuaj, ka një tarifë shërbimi prej 40 euro, të cilën TLScontact e ngarkon për shërbimet e saj.  Ju mund të gjeni më shumë informacion këtu.

Marrja e vizave: Koha e përpunimit është zakonisht 3-4 javë, në rastin e qëndrimeve të mëparshme ose pyetjeve të tjera, është më e gjatë.  Pas përfundimit të verifikimit, mund të merrni pasaportën tuaj në Qendrën e Pranimit të Vizave.  TLScontact do t'ju informojë për tërheqjen e pasaportës.  Nëse keni kërkuar paraprakisht, leja do t'ju dërgohet me korrier.  Mund të gjeni më shumë informacion mbi këtë në faqen e internetit të TLScontact.